Què és l’economia circular?

Què és l’economia circular?

Responsabilitat ambientalUNA ECONOMIA EFICIENT EN L'ÚS DELS RECURSOS “La filosofia d’UNIBAT es basa a impulsar l’economia circular emergent, un sistema eficient en l’ús dels...