“Per a nosaltres reciclar és un petit gest amb un impacte decisiu per al benestar de les generacions futures.”


A UNIBAT pensem que reciclar residus és un acte exemplar i responsable. Un hàbit necessari i bàsic a les nostres vides actuals, a més d’una obligació per als nostres membres.

Com a empreses i consumidors de vegades no som conscients de la immensa quantitat de residus que podem arribar a produir. Fins i tot ens resistim a reciclar per falta de consciència mediambiental o desconeixement dels efectes perjudicials que pot arribar a produir l’abandonament d’aquests residus al nostre entorn.

Les piles gastades d’electrodomèstics o les piles petites de botó poden contenir metalls com ara mercuri, cadmi o plom que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient i, per tant, un cop gastades han de rebre el tractament adequat.

El tractament correcte d’aquests residus comença per la recollida adequada als punts geogràfics habilitats. I el reciclatge té com a propòsit la recuperació dels metalls perjudicials per al medi ambient.

Reciclar piles i bateries és una activitat senzilla i d’allò més gratificant que podem dur a terme per motius i raons infinites. A continuació trobaràs quatre raons potents per començar a prendre consciència de la importància del reciclatge de piles i bateries:

1# Estalvi energètic: reciclar és sinònim d’estalviar en matèries primeres escasses i malgastar menys energia en l’extracció de recursos naturals.


2# Lluitem contra el canvi climàtic: com menys energia consumim, menys CO2 generem i, per tant, reduïm l’efecte hivernacle i contribuïm a protegir el medi ambient.


3# La salut: reciclar implica ajudar a recuperar un entorn més saludable i verd, i això representa menys riscos per a la nostra salut i la de les generacions futures.


4# Nous productes i llocs de treball: a través del reciclatge es creen nous productes que generen menys contaminació durant el procés de fabricació i també es creen llocs de treball per gestionar el procés de reciclatge i el tractament correcte dels residus.

Pots consultar aquí els punts de recollida més propers a tu per iniciar aquesta pràctica de consum responsable.